دکتر مجید میرزا وزیری و ریاضی حتما ببینید.

لینک دانلود A Misinvention Exam! Madjid Mirzavaziri Tedxhsu-1.mp4

 

چند وقتی بود که پای صحبت های آقای کن رابینسون یکی از نظریه پردازان موفق و عالی دنیا در خصوص شیوه های نوین و کاربردی آموزش و یادگیری نشسته بودم و توصیه می کنم به شما که حتما نظریات و دلایل ایشان را در خصوص آموزش و پرورش ببینید و بشنوید .

 یکی از استادان موفق پر تلاش در این مورد و از کشور خودمان و استان خراسان و دانشگاه فردوسی  مشهد  جناب دکتر میرزا وزیری است .

با آرزوی پیروزی و سربلندی برای ایشان -


تاریخ انتشار: -


شکیبا باشید...