بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور - آبان 1402

برای مشاهده بقیه تصاویر روی لینک کلیک کنید -         http://www.nezami2.ir/?app=gallery&catid=10


تاریخ انتشار: 1402/08/16


شکیبا باشید...