نحوی سفارش کتب درسی برای سال 1403-1404

با احترام - اولیای گرانقدر - دانش آموزان گرامی
ضمن خوش آمد گویی به شما

در 6 فایل ویدیویی شما با چگونگی مراحل ثبت سفارش کتاب آشنا می شوید. بدیهی است دانش آموزان سالهای گدشته ( پایه هفتم وهشتم) با تایید محل تحصیل خودشان در این دبیرستان محل دریافت کتب را باید دبیرستان حکیم نظامی 2 ( دوره اول) انتخاب وآندسته از دانش آموزانی که پس از مراحل ثبت نام در این دبیرستان قطعی شده ( ورودی های جدید)با اطلاع کامل مدیر دبیرستان نسبت به محل دریافت کتب این دبیرستان را انتخاب کنند.

با سپاس - معاون فناوری دبیرستان - علایی کیا

لینک دانلود ورود به سامانه1.mp4
 
لینک دانلود صفحه اصلی دانش 2آموز.mp4
 

تاریخ انتشار: 1403/03/06


شکیبا باشید...